En anledning till att flickor och kvinnor ofta får diagnos senare grundar sig i att autism ofta uttrycks annorlunda hos dem än hos pojkar och män. Flickor och kvinnor är ofta bättre på att maskera sina svårigheter och kämpar med att stänga ute alla intryck och hejda impulser. Okunskapen kan leda till förödande ensamhet och livslång psykisk ohälsa. Det behövs därför ett rejält kunskapslyft kring hur autism yttrar sig hos flickor och kvinnor.

Flickor med autism - Sagas historia

I den här filmen berättar Saga om hur det varit för henne. Även forskaren Svenny Kopp, Sagas föräldrar Lars och Anna, universitetslektor Gunilla Westman Andersson och docent Carmela Miniscalco intervjuas.


Vill du lära dig mer om hur autism yttrar sig hos flickor och kvinnor?

Ta del av nio spännande föreläsningar från Autism Sveriges rikskonferens från den 29–30 oktober 2018 på temat "Flickor och kvinnor med autism"

"Flickor och kvinnor med autism" (öppnar urplay.se i nytt fönster)