Tidigare i veckan träffade Autism- och Aspergerförbundet tjänstemän vid Socialdepartementet. Vid mötet diskuterades frågan om kompetens om autism inom socialtjänsten.

Anledningen till mötet är att förbundet under lång tid, från många medlemmar, fått signaler om att det finns bristande kompetens om autism i socialtjänsten. Vid mötet fick förbundet tillfälle att utveckla sitt resonemang kring bemötande, hur socialtjänsten kan undvika felaktiga tvångsomhändertagande av barn, samt hur man kan arbeta framåt med ett kunskapslyft för alla beslutsfattare samt chefer.

- Departementet visade på stor lyhördhet vilket är positivt, säger Maria Sivall, förbundsjurist som genomförde mötet tillsammans med förbundets utredare Mats Jansson.

Innan sommaren sände förbundet en skrivelse till socialministern och Socialdepartementet om behov av kunskapslyft inom socialtjänsten. 

Läs skrivelsen Barn och unga med autism i möten med socialtjänsten här