Följande inslag finns att titta på i efterhand:

  • Supermamsen: När skolplikten styr livet
  • Anna Morell: Att förstå och anpassa för autism i undervisningssituationen
  • Anna och Anna svarar och förklarar
  • Saga Olsson: Det fick skolan att fungera för mig
  • Minna Nyman Sabbadini: Autism Sveriges skolenkät 2022
  • Margareta Lundkvist: Den specialpedagogiska detektiven
  • Therese Waldenborg: Den fria tiden i skolan
  • Ingela Stenberg: Bland hemmasittare, skolkare och korridorsvandrare
  • Parkskolans studieverkstad
  • Maud Palmgren: Att komma tillbaka från skolfrånvaro

Här hittar du inspelningarna från rikskonferensen.