För fem år sedan ersatte merkostnadsersättningen den tidigare handikappersättningen, en reform som skulle modernisera och stärka stödet. I efterhand kan vi konstatera att det nya stödet inneburit en försämring.

En ny rapport från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) visar att över 90 procent av föräldrar som ansöker om merkostnadsersättning för sina barn får avslag. För de som söker för egen del får cirka 50 procent avslag. ISF anser inte att det är Försäkringskassan som agerar felaktigt. Det handlar om att merkostnadsersättning är en komplicerad förmån där det är svårt att förstå vad en merkostnad faktiskt är. 

Autism Sverige uppmanar regeringen och socialförsäkringsminister Anna Tenje att se över merkostnadsersättningen genom att:

  • Skapa ett system som möjliggör ersättning för de merkostnader som personer med funktionsnedsättning ofta har.
  • Se över beloppsgränsen för att ens kunna ansöka om merkostnadsersättning. Gränsen 12 075 kronor såsom idag är orimligt högt satt.  

Läs hela debattartikeln:

9 av 10 som söker merkostnadsersättning för avslag (öppnar altinget.se i nytt fönster)