Landets skolor och förskolor är i stort behov av att utveckla sitt arbete för att ge elever med funktionsnedsättning goda förutsättningar att klara grundskolan. Det pågående regeringsuppdraget med kvalitetsdialoger har stor potential att fånga upp skolhuvudmännens utmaningar och behov och erbjuda stöd.

Än så länge ligger regeringsuppdraget kvar, men då finansieringen uteblir ser vi stora risker att arbetet kommer att avstanna. Vi menar att det minimerar möjligheterna att förstärka likvärdigheten i skolan och riskerar att öka skolsegregationen. Det är extra sårbart i ett läge där skolors ekonomi förväntas bli än tuffare på grund av den ekonomiska situationen i landet.

Vi anser att det är helt nödvändigt att regeringen prioriterar om och satsar på ett långsiktigt arbete med kvalitetsdialoger. Vi uppmanar därför skolministern Lotta Edholm (L) att garantera:

  • Att pågående uppdrag med kvalitetsdialoger får fortsätta med full kraft.
  • Att Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten ges mandat att göra dialogerna obligatoriska för alla skolhuvudmän.
  • Att se till att Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten utgår från en kvalitetssäkrad metod för att fånga upp barnens perspektiv och röst i arbetet.

Läs hela debattartikeln i Altinget (öppnar altinget.se i nytt fönster)