bild på folder om krisen eller kriget kommer

”MSB har sedan tidigare tagit fram en lättläst version av broschyren, men den har endast funnits som PDF och inte i tryck. Vi föreslår att MSB gör tvärtom, att man trycker upp och sprider den lättlästa versionen av broschyren.”

Det skriver Autism- och Aspergerförbundets ordförande tillsammans med Afasiförbundet, Riksförbundet FUB, Inre Ringen och Dyslexiförbundet i ett öppet brev till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Läs det öppna brevet här: Gör kris-broschyr begriplig för alla!  (öppnas i nytt fönster)