En studie vid Marie Cederschiöld högskola visar att det i nästan alla kommuner finns riktlinjer för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, som begränsar lagstadgade rättigheter för de personer som har rätt till insatserna. Autism Sverige anser att denna utveckling innebär att kommunerna inskränker lagstadgade rättigheter enligt LSS.

Studien, som är finansierad av Autism Sverige, har genomförts av docent Ola Segnestam Larsson och professor Magnus Tideman och syftar till att följa upp rapporten ”Riktlinjer – till hjälp eller stjälp?” som länsstyrelserna genomförde 2006 på uppdrag av regeringen. Den nya studien visar att allt fler kommuner har egna begränsande riktlinjer samt att riktlinjerna blivit mer specificerade.

Autism Sverige anser att:

  • Kommunala riktlinjer aldrig får begränsa den enskildes rätt till insatser.
  • Kommunerna ska följa lagen och alltid sätta den enskildes behov i fokus.

Läs hela debattartikeln
"Kommunerna inskränker rättigheter enligt LSS" (öppnar dagenssamhalle.se i nytt fönster)

Läs rapporten från Marie Cederschiölds högskola
"Kommunala riktlinjer för LSS-insatser – en uppföljning" (Öppnar PDF i nytt fönster)