Trots att aktivitets- eller sjukersättningen utgör grundbulten i många personers med funktionsnedsättnings ekonomi är stabiliteten och förutsägbarheten i ersättningssystemet dålig.

Vi befinner oss dessutom i en tid med kraftigt ökad inflation. Detta kommer att slå hårt mot många personer med autism som redan har en ansträngd ekonomi. Utvecklingen kan inte sammanfattas på något annat sätt än att en redan utsatt grupp tvingas leva i fortsatt ekonomiskt utanförskap. 

Vi uppmanar därför den kommande regeringen att:

  • Säkerställa att sjuk- och aktivitetsersättningen indexeras och därmed följer löneutvecklingen.
  • Ge Inspektionen för socialförsäkringen i uppdrag att på ett systematiskt sätt följa och utvärdera de ekonomiska villkoren över tid så att de följer den allmänna reallöneutvecklingen.

Läs hela debattartikeln: "Sjukersättningen behöver få ett skydd mot inflationen" (öppnar DN i nytt fönster)