De nya namnen beskriver på ett bättre sätt att undervisningen anpassas efter elevernas olika förutsättningar och behov. Även några andra ändringar görs i skollagen för att stärka utbildningen för elever med intellektuell funktionsnedsättning.

Ändringar i skollagen från 2 juli 2023:

  • grundsärskolan byter namn till anpassad grundskola
  • gymnasiesärskolan byter namn till anpassad gymnasieskola
  • komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå byter namn till komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå respektive på gymnasial nivå
  • uttrycket utvecklingsstörning ersätts med intellektuell funktionsnedsättning
  • benämningen träningsskola tas bort
  • elevens val tas bort i anpassade grundskolan. Denna tid fördelas i stället på andra ämnen och ämnesområden.

Autism Sverige kommenterar

– Autism Sverige välkomnar namnbytet och det faktum att elever blir lyssnade på och kan påverka är viktigt. De lagändringar som nu träder i kraft för att stärka utbildningen är ett steg åt rätt håll. Men mycket återstår att göra för att skapa ett skolsystem där elever med intellektuell funktionsnedsättning erbjuds bästa möjliga förutsättningar att förberedas för livet efter skolan, säger Minna Nyman Sabbadini, intressepolitisk utredare.

Skolverket presenterade i våras alarmerande statistik som visar att många som arbetar inom anpassad grund- och gymnasieskola har lärarlegitimation men saknar rätt behörigheter. Därför är andelen behöriga lärare inom anpassad grund- och gymnasieskola endast 12 respektive 17 procent. (Jämfört med 71 procent i grundskolan och 83 procent i gymnasiet).

– Här måste det omgående tillsättas en utredning som ser över hur bristen på behöriga lärare i anpassade grund- och gymnasieskolan ska åtgärdas. Från flera håll i landet hör vi om hur kommuner och skolhuvudmän löser bristen på behöriga lärare genom att skapa stora skolenheter isolerade från grund- och gymnasieskolan. Det går tvärt emot FN:s barnrättskommittés uppmaning att Sverige måste stärka åtgärder för att säkerställa inkluderande utbildning för alla barn med funktionsnedsättning, säger Minna.

Läs mer

Skolverkets nyhet om namnändringen (öppnar skolverket.se i nytt fönster)

Skolverkets information om namnändringen och stärkt utbildning (öppnar skolverket.se i nytt fönster)