Personer som behöver stöd för att kommunicera, minnas, planera, skapa struktur och lösa problem i vardagen är bland annat personer med neurologisk sjukdom eller skada, intellektuell funktionsnedsättning, adhd och autism. Kognitions- och kommunikationshjälpmedel kan vara helt avgörande för att maximera självständigheten och nå delaktighet i samhället. 

I maj 2021 infördes förordningen om medicintekniska produkter, MDR, i hela EU. Införandet av MDR är potentiellt ett steg i rätt riktning för att säkerställa god kvalitet och patientsäkerhet, men om lagen inte implementeras väl riskerar den att få motsatt effekt. 

Nationell styrning saknas inom hjälpmedelsområdet vilket gör att tolkningarna av MDR varierar i landets regioner och kommuner. Vi kräver att regeringen ger lämpliga myndigheter i uppdrag att:

  • utreda konsekvenserna av införandet av MDR
  • ta fram riktlinjer som säkerställer att personer i behov av kommunikations- och kognitionshjälpmedel även fortsatt ska kunna få dessa tillgodosedda genom förskrivning.

Läs hela debattartikeln:

"Rätten till kognitions- och kommunikationshjälpmedel måste säkerställas" (Öppnar altinget.se i nytt fönster)