För personer med intellektuell funktionsnedsättning är folkhögskolan en av få vägar till utbildning efter gymnasiesärskolan. En plats på folkhögskola kan innebära skillnaden mellan att fastna i ett permanent utanförskap eller känna sig delaktig i samhället och komma vidare i sysselsättning.

Allas rätt till utbildning, utifrån sina förutsättningar, är en viktig pusselbit i ett demokratiskt samhälle. Med en kraftigt minskad tilldelning i budgeten, drabbas folkhögskolor hårt. Det är en uppenbar risk att deltagare med funktionsnedsättning drabbas hårdast.

Vi uppmanar därför regeringen:

  • att snarast öka anslaget till folkhögskolorna med 500 miljoner, så anslaget kommer tillbaka till 2022 års nivå
  • att säkerställa en större långsiktighet för folkhögskolors verksamhet
  • att personer med funktionsnedsättningar ska ha samma möjligheter att studera vidare utifrån sina förutsättningar, i enlighet med FN-konventionerna och de Globala målen

Läs hela debattartikeln

"När folkhögskolorna får mindre pengar drabbas personer med funktionsnedsättningar" (öppnar altinget.se i nytt fönster)