-  Det gläder oss att många medlemmar är aktiva inom förbundet. För oss är det viktigt att det finns utrymme att engagera sig på det sätt som passar våra medlemmar och vi vill nu bli ännu bättre på att möjliggöra olika typer av engagemang, säger Camilla Rosenberg, ordförande Autism Sverige.

Undersökningen visar att 24 % som inte är aktiva medlemmar överväger att engagera sig mer. Hälften av dem uppger att de vill ha mer information om hur de kan bidra. Förbundet kommer därför ta fram ett informationsmaterial om olika sätt att engagera sig.

Drygt hälften av de medlemmar som inte är aktiva kan inte heller tänka sig att bli det.

-  Vi vet sedan tidigare att föräldrar och närstående till autistiska barn och vuxna ofta saknar ork och tid till annat än att få vardagspusslet att gå ihop, säger Camilla Rosenberg. Det visar tydligt att vi som organisation verkligen behövs i arbetet för bättre levnadsvillkor för alla med autism.


Fakta om medlemsundersökningen
I samband med att förbundet fyller 50 år har Autism Sverige genom­fört en stor medlemsundersökning för att få reda på vad medlemmarna tycker och tänker om sitt förbund. Undersökningen utfördes av Novus i början av sommaren och totalt svarade 2 573 medlemmar på enkätfrågorna.