På internationella flickdagen den 11 oktober påminner Autism- och Aspergerförbundet om att skolsituationen för flickor med autism är extra allvarlig. Skolenkäten 2022 visar att flickor med autism får anpassningar i lägre grad, har fler frånvarodagar och oftare mår mycket dåligt i skolan.

I en debattartikel i Dagens samhälle skriver förbundet om att skolsituationen behöver förbättras för alla elever med autism. För att flickor med autism inte ska gå under radarn behöver skolpolitiker, skolhuvudmän och rektorer se till att skolan har:   

  • Kunskap om hur autism yttrar sig, även hos flickor
  • En palett av stödinsatser som passar olika individer
  • Flexibla lösningar för att främja närvaro

Läs hela debattartikeln: "Så kan skolan bättre hjälpa flickor med autism" (öppnar dagenssamhalle.se i nytt fönster)