Valrörelsen har till stor del dominerats av frågor om brott och straff och stigande elpriser. Desto tystare har det varit i frågor om en välfungerande skola och hur samhällets stöd ska se ut till personer med autism och andra funktionsnedsättningar.

Inför kommande mandatperiod vill förbundet därför skicka med följande: Personer med autism har inte råd att förlora fler år på att få det stöd som behövs för att få livet att fungera. Samhället har inte råd att förlora fler liv på grund av att politikerna inte gjorde mer, fastän de visste.

Vi uppmanar därför den nya regeringen att:

  • I praktiken och i varje politiskt beslut visa att ni anser att allas mänskliga rättigheter är av värde. Bland annat genom att följa FN:s funktionsrättskonvention och barnkonventionen.
  • Ha dialog med oss och andra funktionsrättsorganisationer innan ni presenterar politiska förslag som berör personer med autism och deras närstående. Vi bidrar gärna med vår kunskap och våra erfarenheter!

Läs debattartikeln i Altinget (öppnar altinget.se i nytt fönster)