Rapporten visar en tydlig lägesbild, där låg kunskap om autism och bristande samordning identifieras som två huvudsakliga problem. Det är samma signaler som Autism Sverige får från sina medlemmar i andra forum – att sjukvården brister i både kvalitet och tillgänglighet för autistiska personer.

– Den bristande samordningen leder ofta till att ett alldeles för stort ansvar läggs på individen och deras närstående. Att koordinera insatser från många olika instanser kräver massor tid och energi, något som våra medlemmar sällan har. Det leder ofta till en omfattande belastning som påverkar livssituationen negativt, säger Johanna Carnvik Schöier, intressepolitisk utredare på Autism Sverige.

Det andra problemet som rapporten visar är att kunskapen om autism ofta är otillräcklig inom vården. Detta märks bland annat genom att vårdbesök och kommunikation inte anpassas på ett tillfredsställande sätt. Många personer med autism upplever att de inte blir förstådda eller lyssnade på av vårdpersonal. Kunskapsbristen leder till att både tillgängligheten och tilliten till vården drabbas.

Det är hög tid att personer med autism får tillgång till en jämlik vård!

Några siffror ur rapporten:

  • 79 procent upplever stora brister i samordningen inom vården och 50 procent av dessa upplever att det inte finns någon samordning alls.
  • 63 procent upplever att vårdpersonal saknar god kunskap om autism och 56 procent uppger att det görs små eller inga anpassningar vid vårdbesöken.
  • 71 procent av pojkarna/männen har fått diagnos före 12 års ålder. Bland flickor/kvinnor är motsvarande siffra 38 procent.

Mer information om rapporten:
Rapporten baseras på en enkät som besvarades under oktober–november 2023 av över 3 000 medlemmar. Enkäten är gjord i samarbete med Novus. Resultaten från våra medlemsenkäter och rapporter hjälper oss att visa beslutsfattare och politiker hur verkligheten för våra medlemmar ser ut. Det är ett viktigt verktyg i vårt arbete för att förbättra levnadsvillkoren för personer med autism och deras närstående.

Läs hela rapporten:
Autism Sveriges hälso- och sjukvårdsrapport 2024 (öppnar PDF i nytt fönster)