Sju av åtta riksdagspartier vill att fler elever med autism eller adhd ska ha möjlighet att få sin undervisning i separata grupper, visar en enkätundersökning som SVT Nyheter gjort. Autism- och Aspergerförbundets medlemmar vittnar om att en plats i särskild undervisningsgrupp eller resursskola för en del elever med autism är helt avgörande för en fungerande skolgång. Tillgången till dessa platser måste därför säkras över tid för att skapa trygghet för elever i behov av sådant stöd. 

Samtidigt behöver vi satsa på att göra hela skolan mer tillgänglig för alla elever. Det är bättre för alla men helt avgörande för elever med autism.
­– Begreppet inkludering i skolan har tyvärr blivit laddat. Vi använder hellre begreppet inkluderande lärmiljöer, säger Gunilla Sundblad, förbundssekreterare på Autism- och Aspergerförbundet.

Inkluderande lärmiljöer skapar flexibla lösningar som tar hänsyn till individens behov. För inkluderande lärmiljöer krävs att skolan i alla led har kunskap om universell utformning, särskilt stöd och olika sätt att fungera. Inkluderande lärmiljöer blir kostnadseffektivt i längden då det minskar behovet av särlösningar och fler elever lyckas och mår bra under sin skoltid. Vi vill se en skola för alla, inte EN skola för alla.

Läs mer om vad Autism- och Aspergerförbundet tycker här: Vad vi tycker gällande skolan

Läs om SVT:s enkät och nyhet: Inför separat undervisning för vissa elever (Öppnar svt.se i nytt fönster)