Maria Sivall, förbundsjurist, pratar engagerat

Resultatet av ISF:s analys: 

  • Året efter avslagsbeslutet saknar många inkomst av arbete – 7 av 10 har låga eller inga inkomster och få studerar. Undersökningen tyder på att det är en situation som för många kvarstår i flera år.  
  • Hälften har inte gått ut gymnasiet när de får avslagsbeslutet, vilket försvårar deras möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. 
  • 4 av 10 i gruppen behöver vända sig till socialtjänsten för sin försörjning och det är vanligare att de har nytillkomna skulder hos Kronofogdemyndigheten än bland andra unga. Många av dessa unga startar alltså sitt vuxenliv i en ekonomiskt utsatt situation. 

- Resultatet  bekräftar det vi hör från medlemmar och som nu också beskrivs i förbundets nya rapport Förlorade år. Försäkringskassan har stramat åt sina bedömningar så att fler får nerdragen och indragen aktivitetsersättning i jämförelse med tidigare. Det är inte acceptabelt, vi anser att alla som har rätt till aktivitetsersättningen ska få det på rimlig grund. Samhället måste ta sitt ansvar för alla, särskilt för de personer som har ett behov av stöd, säger Maria Sivall, förbundsjurist. 

ISF har inför sin analys följt nära 3000 unga personer i åldrarna 20 till 24 år som har fått avslag på sin ansökan om aktivitetsersättning under åren 2015–2017. 

Läs mer:

Rapporten Avslag på ansökan om aktivitetsersättning (öppnar www.inspsf.se i nytt fönster)

Förbundets rapport Förlorade år