I fredags presenterade den nya regeringen en överenskommelse med punkter som kallas för Tidöavtalet. En del skrivningar ger anledning till oro för vår elevgrupp då det är mycket fokus på disciplinåtgärder.

– Vi känner oro för att vår elevgrupp kommer att drabbas av disciplinåtgärder istället för att bemötas av den förståelse och respekt de behöver på grund av svårigheter som följer med funktionsnedsättningen, säger Camilla Rosenberg, förbundsordförande, Autism- och Aspergerförbundet.

Förvisso lyfter avtalet vikten av att tidigt fånga upp elever i behov av stöd, satsningar på speciallärare, elevhälsa och särskilda undervisningsgrupper. Det är viktiga satsningar; en plats i särskild undervisningsgrupp eller resursskola för en del elever med autism är helt avgörande för en fungerande skolgång. Förbundet vill dock tydligt markera mot synsättet att se enskilda elever som problem och lyfta bort dem. Om en elev med en funktionsnedsättning såsom autism och adhd, som ofta överlappar, ska placeras i annan skola eller grupp måste det alltid vara med elevens behov och bästa i centrum. Därför behövs kompetens om autism i alla led inom skolan.

– Förbundet kommer fortsätta att verka för att Sveriges skolor behöver skapa tillgängliga och inkluderande lärmiljöer, och här finns många goda exempel att lära av, fortsätter Camilla Rosenberg.

Inkluderande lärmiljöer skapar flexibla lösningar som tar hänsyn till individens behov och ger anpassningar och stöd som kompenserar för elevens svårigheter. Det skapar lugn och minskar ett eventuellt utåtagerande beteende. Däremot - hårdare tag, konsekvenstrappor och felaktigt bemötande kan snarare trigga ett sådant beteende hos en elev med autism. Med inkluderande lärmiljöer minskar behovet av särlösningar vilket blir kostnadseffektivt i längden och fler elever kan lyckas och må bra under sin skoltid.


Tidöavtalets punkter om skola (öppnar skolvarlden.se i nytt fönster)

Tidöavtalet i sin helhet (öppnar moderaterna.se i nytt fönster)

Vad vi tycker om skola