För elever med funktionsnedsättning finns en särskild utsatthet i skolmiljön. Detta initiativ är därför ett viktigt första steg mot det som vårt förbund drivit i många år tillsammans med andra. Förbundet kommer att följa detta noga och uppvakta utredaren med våra synpunkter. 

Utredaren ska bland annat:

  • analysera och föreslå vilka typer av uppgifter som bör samlas in för uppföljning av barn och elever med funktions­nedsättning i skolväsendet och hur insamlandet av sådana uppgifter ska organiseras och genom­föras
  • analysera och ta ställning till hur begreppet funktionsnedsättning tillämpas på olika sätt i dag och hur begreppet kan användas vid föreslagna metoder för uppföljning av barn och elever med funktionsnedsättning inom skolväsendet
  • göra en integritetsanalys
  • lämna nödvändiga författningsförslag

Till särskild utredare utses Magnus Tideman, professor i socialt arbete med inriktning funktionshinder, Högskolan i Halmstad. Uppdraget ska redovisas senast den 29 september 2023.

Läs mer här: Regeringen vill få bättre kunskap om elever med funktionsnedsättning (öppnar regeringen.se i nytt fönster)