Reformeringen av Arbetsförmedlingen inleddes utan någon djupgående konsekvensanalys. För många – inte minst för unga – med funktionsnedsättning har de pågående förändringarna inneburit en katastrof. ”De senare årens utveckling av Arbetsförmedlingen har helt gått på tvärs med vad forskningen säger om stöd till vår målgrupp. Nu behöver en oberoende myndighet granska förändringarna utifrån situationen för arbetssökande med funktionsnedsättning”, kommenterar Nicklas Mårtensson, generalsekreterare Funktionsrätt Sverige.

Autism- och Aspergerförbundet  är ett av 49 medlemsförbund i Funktionsrätt Sverige och står bakom denna begäran.

Läs mer här: Funktionsrättsrörelsen begär att Riksrevisionen granskar reformeringen av Arbetsförmedlingen (Funktionsrätt Sverige.se öppnas i nytt fönster)