Aktuellt

Tips vid ansökan av LSS-insats!

I denna skrift finner du 8 tips som kan vara bra att tänka på när du ska söka LSS-insats.

Bild på folder om LSS 

  1. Beskriv noggrant vilken funktionsnedsättning du har samt vilka svårigheter den medför.  

  2. Se till att ansökan är fullständig. Det går att komplettera ansökan i efterhand men det är bra att redan från början förmedla en klar bild av vad du behöver ha hjälp med. 
     
  3. För att ta reda på och tydligt beskriva vilket behov du har kan det vara bra att ta hjälp av en släkting eller en nära vän som du litar på.  

  4. Bifoga gärna intyg från läkare, psykolog, arbetsterapeut med flera som beskriver din funktionsnedsättning och styrker dina behov. Ju nyare intyg, desto bättre.  

  5. Om du känner dig osäker på vilken typ av insats du kan ansöka om, be handläggaren på kommunen att informera dig om vilka olika insatser som finns och vad de innebär.  

  6. I samband med att ansökan om en LSS-insats beviljas har du även rätt till en individuell plan. Syftet med planen är att du ska få en samlad överblick av de insatser, det stöd och den service du får, vilket möjliggör ett ökat inflytande. Planen ska utgå från din vilja och dina behov.  

  7. Om du ansöker om en LSS-insats för ditt barn så kan det vara svårt att veta exakt vad som är ett normalt föräldraansvar och vad som går utöver detta ansvar. Därför bör du tänka igenom alla vardagssysslor och fundera över vad som tillkommer jämfört med barn i samma ålder utan funktionsnedsättning. Även om barnet är litet och föräldraansvaret är stort så finns det olika insatser för små barn. Finns det behov så ska du ansöka om stöd.  

  8. Om du får avslag på din ansökan eller en viss del så kan du lämna in en ny ansökan alternativt överklaga beslutet.  

Ladda ner skriften med de åtta tipsen här: 8 tips vid ansökan om LSS-insats (öppnas i nytt fönster)

Publicerad den 19 april 2022