Individuella behovet bör styra

Elever med autism har ofta behov av skolskjuts eftersom det är vanligt att behöva välja en skola längre bort från hemmet för att få fungerande skolsituation. Om skolan då ligger i en annan kommun blir det ibland problem med skolskjuts. Skollagen säger att kommunen måste medge skolskjuts till skolor inom kommungränsen men inte utanför.

Elever på gymnasiet har inte heller samma rätt till skolskjuts. Autism Sverige intervjuades nyligen i tidningen Ttela om att det behövs en lagändring så att även elever med autism får rätt till skolskjuts till en annan kommun om det behövs - både för elever i grundskolan och gymnasiet. Det individuella behovet bör styra.

– Det kan vara en svårighet att kunna bevisa konsekvenserna av sin funktionsnedsättning om handläggare inte har kompetens om autism. Vi ser därför ett behov av att höja kompetensen om autism för att garantera en rättssäker bedömning, säger Camilla Rosenberg, förbundsordförande Autism Sverige.

Skolskjuts måste ges med kvalitet

För elever med autism är det också helt avgörande hur skolskjutsen genomförs, exempelvis att det är kontinuitet med förare. Förare behöver också ha en grundkompetens kring bemötande för att skapa lugn. Att minska sinnesintryck i bilen såsom dofter och ljud är viktigt för att färden inte ska dränera på energi. För en del elever kan det även vara nödvändigt att få skolskjuts enskilt.

Många kommuner slarvar tyvärr med upphandlingen kring skolskjutsverksamheten. Svenska Dagbladet har nyligen lyft det kaos som råder med stora förseningar och stor omsättning av förare i Stockholms stad, som drabbar både eleven och berörda familjer.

– Rätten till en välfungerande skolskjuts för alla elever med behov måste tas på allvar i alla kommuner, säger Camilla Rosenberg, förbundsordförande Autism Sverige.

Autism Sverige om skolskjuts i TTela, låst artikel, (öppnar ttela.se i nytt fönster)

Artikel om flicka med autism som nekas skolskjuts i Ttela, låst artikel, (öppnar ttela i nytt fönster) 

Svenska dagbladet om kaos i skolskjuts, låst artikel (öppnar svd.se i nytt fönster)