– Vi fortsätter sprida kunskap om autism, påverka beslutsfattare och skapa mötesplatser. Genom att byta namn till Autism Sverige tydliggör vi vilka vi är och vad vi arbetar för, säger förbundsordförande Camilla Rosenberg.

Vårt nya namn ska hjälpa oss att fortsatt vara en relevant aktör och röst i samhällsdebatten och i vårt samlade arbete för bättre levnadsvillkor för alla med autism.