Många autistiska personer upplever sinnesintryck starkare, svagare eller på ett annat sätt än befolkningen i genomsnitt. Vissa sinnesintryck kan ge känslor av välbehag, andra kan vara utmattande. Det är viktigt att omgivningen känner till och förstår hur det kan vara. Det ger förutsättningar för anpassningar i skolor, på arbetsplatser och i olika verksamheter.

Autism och sinnesintryck vänder sig till dig som är autistisk eller närstående men även till dig som är pedagog, lärare, boendestödjare, stödpedagog, handläggare, enhetschef eller på annat sätt berörs av området.

Boken består av intervjuer med autistiska personer och deras familjer och texter av erfarna yrkesverksamma. Texterna är skrivna av Hanna Danmo, Anna Sjölund, Mats Jansson och Gunilla Gerland. 

Beställ boken idag!

Boken finns att beställa i Autism Sveriges webbutik. Om du beställer boken innan den 8 juli så får du köpa den till ett billigare kampanjpris.

Till webbutiken (öppnar butik.autism.se i nytt fönster)