Svenny KoppSvenny Kopp är läkare, specialist inom barn- och ungdomspsykiatri och forskare vid Gillbergcentrum i Göteborg. Hennes insatser för att uppmärksamma och sprida kunskap om autistiska flickor och kvinnor är av omätbart värde. Svenny förstod tidigt att flickor med autism missades och missförstods.

I årtionden har Svenny sedan i sin kliniska verksamhet, sin forskning och med föreläsningar, artiklar och medverkan i media varit en pionjär, vägvisare och stridbar förkämpe för att öka kunskapen om och förändra synen på flickor och kvinnor som tidigare osynliggjorts. 

Vill du läsa mer om flickor och autism?

Det behövs mer kunskap om flickorna (öppnar autism.se i nytt fönster)