– Ett kompetenscentrum är ett viktigt steg på vägen och kan bidra till en förbättrad situation både för
personer med autism och intellektuell funktionsnedsättning och för personal i verksamheterna.
Frågorna om kompetens är helt avgörande för att uppnå god kvalitet, säger Camilla Rosenberg,
förbundsordförande på Autism- och Aspergerförbundet.


– Det är av stor vikt att den nya regeringen omgående ser till att det blir verklighet av förslaget om
ett nationellt kompetenscentrum för autism och intellektuell funktionsnedsättning inom LSS,
fortsätter Camilla Rosenberg.

Läs mer:
Förbundet välkomnar förslag om nationellt kompetenscentrum

Ett nationellt kompetenscentrum behövs för att höja kompetensen om IF och autism (Anhöriga.se öppnas i nytt fönster)