Bild på Katarina Sörngård och Emil Hjelte

Föräldraskap är en utmanande resa för många. När man har barn med autism kan dessa utmaningar bli större. Barnets behov av extra stöd och anpassningar ställer högre krav på föräldraskapet. Det blir ofta extra märkbart i övergångar till exempel när barnet går från att vara ung till vuxen.

Vi träffar Katarina Sörngård, psykolog och specialist i neuropsykologi och pratar om hur man som förälder kan hantera dessa utmaningar. Hur man kan navigera de många förväntningarna som ställs på en och hur man kan förbereda både sig själv och sitt barn för framtiden.

Lyssna på avsnittet här: Föräldrarskap eller där du vanligtvis lyssnar på poddar.

Podden Autism görs av Autism Sverige och produceras med stöd från Svenska Postkodlotteriet.

Svenska Postkodlotteriets logga