Seminariet i riksdagen den 25 april arrangerades av föräldranätverket Rätten till utbildning i samarbete med Joanna Lewerentz, ledamot utbildningsutskottet (M) och Camilla Hansén, ledamot konstitutionsutskottet (Mp) och Miljöpartiet.  

Föräldranätverket inledde med att presentera en färsk undersökning om långvarig skolfrånvaro.

– Antalet hemmasittare har ökat från 8 500 till 17 000 elever på fyra år. En betydande andel av dessa är elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom autism och adhd. När vi nu går in i tuffare tider kan vi ana en tickande frånvarobomb framför oss om vi inte gör något åt det systemfel som finns i skolan, sa Christian Wettergren, talesperson föräldranätverket Rätten till utbildning.  

Undersökningen som genomförts av nätverket bygger på kommuners frånvarorapporter och omfattar närmare 350 000 elever i 40 kommuner.  

Panelsamtal: En bättre skolgång för NPF-elever - vad behöver göras? Hur kommer vi framåt? 

Christer Nygren, vice ordförande i Autism Sverige, medverkade i panelsamtalet.

– Autism Sverige vill se ett integrerat och flexibelt skolsystem där elevens behov är i fokus. Vi behöver satsa både på mindre undervisningsgrupper och mer tillgänglig lärmiljö i hela skolan. Det som är nödvändigt för vissa elever är bra för alla, sa Christer Nygren. 

Christer lyfte även behovet av autismkompetens i alla led inom skolan samt ökat statligt stöd till skolor.  

Se seminariet i sin helhet via Facebook här (öppnar Facebook.com i nytt fönster)

Läs pressmeddelandet från Föräldranätverket Rätten till utbildning