Ing-Marie Wieselgren var SKR:s samordnare för arbetet för psykisk hälsa och var en av de i Sverige med mest kunskap och längst erfarenhet inom området psykisk hälsa, psykiatri och social omsorg. Hon var en nyckelperson i arbetet för att kraftsamla samhällets insatser för bättre psykisk hälsa.

– Vi beklagar djupt Ing-Marie Wieselgrens tragiska bortgång. Ing-Marie Wieselgren arbetade uthålligt och med stort engagemang för att förbättra levnadsvillkoren för människor med psykisk ohälsa. Vi kommer tillsammans med andra fortsätta hennes viktiga arbete för att ge en röst till dem som annars inte hörs i samhällsdebatten, säger Pia Johansson vice ordförande på Autism- och Aspergerförbundet.