Sven Bölte, professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap och chef vid KIND, anser att Sverige ligger långt efter inom autismområdet. Nationella strategier för autism finns eller planeras för i Storbritannien, Frankrike, Danmark och Spanien bland annat. Han menar att Sverige behöver en nationell autismstrategi av flera anledningar:

– Framförallt på grund av att Sverige har ett ineffektivt system som kostar mycket och löser för lite i en tid av stigande antal autismdiagnoser och ökande psykisk ohälsa, skolfrånvaro och arbetslöshet. Systemet är komplext med för många aktörer som delegerar mer ansvar än vad de löser problem och samverkar, säger han till Special Nest.

I samma artikeln lyfter Mats Jansson, intressepolitisk utredare vid Autism Sverige, att Storbritannien trots autismstrategin har fortsatt stora problem, men han anser ändå att frågan om en svensk nationell autismstrategi är intressant att titta på framöver. 

Mats Jansson konstaterar samtidigt att över tid har kunskap om autism och medvetenhet om systembrister generellt ökat i Sverige, men att mycket återstår att utveckla och förändra.

Läs artikeln i Specialnest här (öppnar specialnest.se i nytt fönster) (Obs: efter att nyheten publicerats har artikeln låsts för prenumeranter).