– Vi är inne på vårt första år med att arbeta så här planerat och strukturerat kring rekrytering och samordning, berättar Magdalena Kydd som är anställd på Autism Stockholms läns kansli. Hon är volontärsamordnare och uppdragsansvarig för volontärssatsningen.

Det finns flera olika sätt att engagera sig. Till exempel att leda eller hjälpa till vid föreningens aktiviteter, bevaka sakfrågor och representera föreningen i olika råd. Vad som passar bäst beror på personens önskemål, kunskap, erfarenhet och den tid hen har till sitt engagemang.

Tips till andra föreningar som vill rekrytera volontärer:

  • Utse en ansvarig.
  • Precisera vad det finns för uppdrag.
  • Fundera på hur idéer kan kanaliseras och hur engagemanget kan bibehållas om det tar tid att hitta personer eller uppdrag.
  • Utvärdera efter hand.

Läs hela texten här:

Föreningens tips för att lyckas med volontärer (öppnas i nytt fönster)