Johanna Carnvik Schöier och Camilla Rosenberg
Johanna Carnvik Schöier, intressepolitisk utredare och Camilla Rosenberg, förbundsordförande Autism Sverige.

Nu nalkas ljuva sommarlov för nära en och en halv miljon barn och ungdomar. För många är det en festens tid. Men firandet är inte för alla. Drygt 40 procent av eleverna med autism går ut årskurs 9 utan gymnasiebehörighet. Motsvarande siffra för elever utan autism, adhd eller språkstörning är omkring tolv procent.

Konsekvenserna av en misslyckad skolgång kan bli allvarliga och långtgående, med risk för framtida arbetslöshet, svårigheter till självständig försörjning, psykisk ohälsa och utanförskap. En misslyckad skolgång blir också kostsamt för samhället.

Därför vill Autism Sverige att regeringen på allvar tar tag i problematiken när man nu ser över skolans finansieringssystem. Elevgruppen med autism eller andra funktionsnedsättningar behöver tas i särskilt beaktande. Vi har inte råd att göra om samma misstag igen – skolan behöver ett finansieringssystem som inte begränsar allas rätt till en likvärdig utbildning!

Läs hela debattartikeln i Altinget här: Vi har inte råd med fler skolmisslyckanden