För många personer med autism är boendestöd helt avgörande för att få vardagen att fungera. Trots detta har var sjunde person av de som inte har boendestöd, även om behovet finns, sagt upp ett tidigare boendestöd. Detta på grund av personalens bristande kunskap om autism eller deras avsaknad av engagemang.

Förbundets boendestödsenkät visar även på andra kvalitetsbrister i boendestödet till personer med autism. Bland annat uppger var femte person att hen möter fler än fem olika personer inom ramen för sitt boendestöd, skriver Camilla Rosenberg och Gunilla Sundblad från Autism Sverige.

Vi uppmanar därför landets kommuner att säkerställa:

  • Att boendestödjare som stödjer personer med autism ges grundläggande kompetens om autism.
  • Att bemanningen vid boendestöd för personer med autism alltid präglas av kontinuitet och förutsägbarhet.

Läs hela debattartikeln:

"Skärp boendestödet till personer med autism" (öppnar altinget.se i nytt fönster)


Läs förbundets boendestödsenkät:

Boendestödsenkäten 2023 (öppnar PDF i nytt fönster)