I år fyller LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, 30 år. Enligt LSS ska personer med omfattande funktionsnedsättningar garanteras goda levnadsvillkor och en möjlighet att leva som andra. Men vi ser nu en oroväckande utveckling där allt fler kommuner inte följer lagen fullt ut.

För många av våra medlemmar är det i stället en kamp att få sina rättigheter enligt LSS tillgodosedda. Autism Sverige uppmanar därför Sveriges kommunpolitiker att värna om intentionerna med LSS genom att:

  • Säkerställa att personal och chefer i LSS-verksamheter har grundläggande kunskap om funktionsnedsättningar och syftet med LSS. Det måste finnas tillgång till regelbunden handledning och fortbildning.
  • Kommunala riktlinjer inte begränsar handläggarnas möjlighet att göra individuella bedömningar för rätt till insatser. Kommunala riktlinjer som stöd för handläggning måste vara förenliga med lagens intentioner.
  • Kommunen planerar LSS-verksamheter utifrån det faktiska behovet i kommunen och värnar om den lilla gruppens princip.

Läs hela debattartikeln i Altinget här:

Dags att återupprätta LSS (Öppnar altinget.se i nytt fönster)