Bild på ett remissvar

Ett av utredningens förslag är att införa extraordinära åtgärder som möjliggör flytt av personer som bor i bostäder enligt LSS och är smittade eller kan antas vara smittade av samhällsfarlig sjukdom, utan deras samtycke.

Autism Sverige avråder från detta förslag. Vi har under en lång tid sett allvarliga brister i kompetens och organisation i verksamheter enligt LSS. Det är inte förbud och tvång, utan höjd kompetens, information och samtycke som är rätt väg framåt. Vid pandemier bör behov som kan uppstå hanteras inom befintlig smittskyddslagstiftning, vilket inkluderar personer boende i LSS-bostäder.

 

Läs hela remissvaret här: Remissvar på utredningen om författningsberedskap inför framtida pandemier (SOU 2023:56)