I debattartikeln uppmanas regeringen att skyndsamt:

  • Avskaffa diskriminerande undantag i skollagen som tillåter att en elev med funktionsnedsättning kan nekas plats på en skola eller begränsas stöd med hänvisning till betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter.

  • Föreslå att skollagen kompletteras med krav på en universellt utformad skolmiljö.

  • Ta fram en tydlig strategi för hur Sveriges förskolor och skolor – nya som befintliga – ska göras tillgängliga för alla barn.

 

Läs hela debattartikeln i Altinget (öppnar altinget.se i nytt fönster)

 

Fakta universell utformning