Enkäten är framtagen av ett internationellt team av forskare och yrkesverksamma för att förbättra rättsprocessen för personer med autism.

Enkäten vänder sig till:

  • dig med autism
  • föräldrar/vårdnadshavare till barn eller vuxna med autism
  • yrkesverksamma.

Enkäten går att svara på till och med slutet på juni 2021. Svarsunderlaget kommer användas för att ta fram rekommendationer och riktlinjer.

Autism- och Aspergerförbundet är inte en del av arbetsgruppen utan hjälper till att sprida informationen om enkäten för att få med det svenska perspektivet i arbetsgruppens fortsatta arbete.

Länk till enkäten (öppnas i nytt fönster)

 

Frågor och svar om enkäten


Vad handlar enkäten om?

Erfarenheter av, attityder och uppfattningar om rättsväsendet.

Vem kan svara på enkäten?

  • Yrkesverksamma personer inom rättsväsendet
  • Alla med autism
  • Föräldrar och vårdnadshavare till barn eller vuxna med autism

Hur lång tid tar det att svara på enkäten?

Det tar uppskattningsvis 10-15 minuter att svara på enkäten.

Vad händer med mina svar?

Du som svarar på enkäten är anonym och ingen personlig information om dig kommer att samlas in. All information som samlas in från denna enkät kommer lagras och skyddas säkert. Svaren kommer användas för att ta fram en policy för personer med autism som är målsägande eller offer i en rättsprocess.

Om studien

Det är en internationell arbetsgrupp (leds från Drexel University, USA) som på uppdrag av INSAR, International Society for Autism Research, ska utarbeta nya riktlinjer och rekommendationer. Syftet är att se till att personer med autism får en rättssäker och trygg väg genom rättssystemet oavsett om man utsatts för brott eller själv är misstänkt. Enkäten är en del i detta arbete och ska vända sig till personer med autism och deras anhöriga men också personer som på olika sätt kommer i kontakt med målgruppen i sitt arbete inom en rättsvårdande myndighet (polis, åklagare, offentliga biträden, domstol, frivård, kriminalvård med flera).

Mer information om studien på Drexel universitys webbplats (öppnas i nytt fönster)

Om du har frågor om enkäten eller projektet, vänligen mejla: pac@drexel.edu