Kommun efter kommun larmar om neddragningar på skolor på grund av det ekonomiska läget. Lärare varslas och skolor behöver säga upp resurspersoner som ofta är helt avgörande för elever i behov av stöd. Vi förstår det ansträngda ekonomiska läget, men besparingar som går ut över barn som redan har en tuff skolsituation kan aldrig vara acceptabelt och ökar kostnader på lång sikt. Regering och kommuner måste agera gemensamt. Autistiska elevers rätt till stöd och skolors arbete med att skapa autismvänliga lärmiljöer måste säkras även i lågkonjunktur.

Autism Sverige uppmanar därför:

  • landets kommunpolitiker och regeringen: Skjut till ytterligare medel för att behålla lärare och resurspersonal. Personalen är kärnan i en välfungerande och trygg skola!
  • regeringen och skolminister Lotta Edholm: Ta bort formuleringen i skollagen som gör det möjligt för hemkommunen att neka tilläggsbelopp eller interkommunal ersättning för elever i stort behov av särskilt stöd på grund av betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter. Det är en principiell fråga som skiftar fokus från elevens skolplikt till skolans utbildningsplikt.

Läs hela debattartikeln:

Svik inte elevers rätt till stöd på grund av lågkonjunkturen (Öppnar Altinget.se i nytt fönster)