Att vara autistisk innebär att leva med en annorlunda upplevelse av världen. Underliggande mekanismer i hjärnan påverkar bland annat perception och motorik och gör att den individuella variationen mellan autistiska personer är stor. Det gör det svårt att hitta en enkel definition av hur autism påverkar människors vardag.

Hur kan förståelse av den autistiska hjärnan hjälpa oss att bättre förstå autism och kan ett autistiskt perspektiv hjälpa forskningen framåt? Vi träffar Kajsa Igelström, docent vid Linköpings Universitet för ett samtal om detta.

Lyssna på avsnittet här: Autistisk hjärnforskning eller där du vanligtvis lyssnar på poddar.

Podden Autism görs av Autism Sverige och produceras med stöd från Svenska Postkodlotteriet.