Samhället har ett viktigt ansvar att ge personer med intellektuell funktionsnedsättning och autism det stöd de behöver. Tillgång till personal med rätt kompetens är en förutsättning. Men idag har inte ens varannan tillsvidareanställd på LSS-bostäder för unga rätt utbildningsbakgrund.

Både Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) har vid flera tillfällen konstaterat att kompetensen hos personal i LSS-boenden behöver höjas. Enligt en kartläggning som Socialstyrelsen gjorde 2021 har endast 46 procent av den tillsvidareanställda personalen på LSS-bostäder för barn och unga en lämplig grundutbildning inom vård och omsorg eller barn och fritid, på motsvarande gymnasienivå eller högre. 

Ivos tillsyn av LSS-boenden har visat att risken för olagliga tvångs- och begränsningsåtgärder ökar när kompetens för personalen saknas. Kommunikationen mellan boende, personal och anhöriga försämras och tryggheten för de boende påverkas. Även personalens arbetssituation påverkas negativt.
Nu krävs krafttag. Vi vill se ett nationellt kompetenslyft på LSS-området. Vi uppmanar därför socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M) att:
  • Prioritera ett nationellt kompetenslyft för personal i LSS-verksamhet.
  • Genomföra Socialstyrelsens förslag om ett nationellt kompetenscentrum för frågor som rör intellektuell funktionsnedsättning och autism.