De behöver dock uppmärksammas året om. Okunskapen kring hur autism yttrar sig hos denna målgrupp är fortsatt alldeles för stor.

En anledning till att flickor och kvinnor ofta får diagnos senare grundar sig i att autism ofta uttrycks annorlunda hos dem än hos pojkar och män. Flickor och kvinnor är ofta bättre på att maskera sina svårigheter och kämpar med att stänga ute alla intryck och hejda impulser. Okunskapen kan leda till förödande ensamhet och livslång psykisk ohälsa.

Läs mer om vilken kunskap som behövs i en intervju med Maria Bühler, legitimerad psykolog och specialist i neuropsykologi: Det behövs mer kunskap om flickorna