Resultatet från Skolenkäten 2022 visar att 59 procent av elever med autism på högstadiet inte har godkända betyg i ett eller fler av ämnena svenska, engelska och matematik.

Riksrevisionen släppte i veckan en rapport om Skolverkets statistikuppdrag som ger ett flertal rekommendationer för att förbättra och utveckla statistiken utifrån samhällets behov.

– Vårt förbund är en av flera aktörer som sedan många år lyft behovet av nationell statistik som visar hur det går för elever med autism och andra funktionsnedsättningar. Det är uppenbart att skolan inte klarar sitt kompensatoriska uppdrag. Eleverna får inte det stöd som de har rätt till enligt skollagen. Det behövs statistik som tydligt visar hur det ser ut och som kan vara underlag för beslut och åtgärder, säger Camilla Rosenberg, förbundsordförande.

Läs hela pressmeddelandet

Läs Riksrevisionens rapport (öppnar riksrevisionen.se i nytt fönster)