Skolverket har för första gången följt upp sysselsättningen efter gymnasiesärskolan hösten 2020, direkt efter avslutade studier.

Statistiken visar:

  • 51 procent av ungdomarna deltog i daglig verksamhet
  • 11 procent av ungdomarna studerade
  • 9 procent hade ett arbete.
  • 32 procent var varken arbetande, studerande eller deltog i daglig verksamhet

Vissa personer är registrerade i fler än en kategori. Exempelvis de som både deltog i daglig verksamhet och studerade.

Förbundet kommentarer statistiken

– Det är ett nedslående resultat som tyvärr inte förvånar oss, men det är värdefullt att Skolverket äntligen börjar ta fram statistik. Det är också bra att Skolverket gör satsningar för att fler ska få sysselsättning efter gymnasiesärskolan, säger Camilla Rosenberg, förbundsordförande Autism Sverige.

Ett konkret exempel på vad som behöver förbättras är tillgången till praktikplatser för elever på gymnasiesärskolan. Det framgår bland annat av utredningen Fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning. Från skolans håll behövs förbättrade möjligheter att handleda och förbereda arbetsgivare för att ta emot elever med intellektuell funktionsnedsättning och autism.

Läs Skolverkets nyhet om statistiken (öppnar skolverket.se i nytt fönster)

Fakta arbetsplatsförlagt lärande

  • Praktikplatser kallas för arbetsplatsförlagt lärande, APL.
  • Skolan ansvarar för att elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd även får det under arbetsplatsförlagt lärande. Läs mer om stöd under praktik.
  • Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten har tagit fram en broschyr för arbetsgivare som ska ta emot elever med intellektuell funktionsnedsättning under arbetsplatsförlagt lärande. Läs checklistan och tips vid praktik.