Regeringens tolkning av inkludering utgår enbart från var eleven befinner sig. Gunnlaugur Magnússon, forskare och docent i pedagogik, bemöter i en replik i Svenska Dagbladet (öppnar svd.se i nytt fönster) skolministerns ensidiga tolkning och pekar på att inkludering främst handlar om att möta elevernas pedagogiska och sociala behov.

Tidigare i år granskade FN:s barnrättskommitté hur Sverige efterlever Barnkonventionen. Deras rekommendation till Sverige är att säkerställa en inkluderande utbildning för alla barn med funktionsnedsättning bland annat genom speciallärare i klasserna och att eleverna får individuellt stöd.

För att skapa bättre förutsättningar för fler elever att klara skolan och komma in på arbetsmarknaden uppmanar vi regeringen att:

  • Ta fram en nationell handlingsplan för en inkluderande skola enligt FN:s barnrättskommittés rekommendationer
  • Initiera praktiknära forskning för en inkluderande skola, vilket även en nordisk forskningsöversikt visat behov av

Läs hela debattartikeln

Barn med funktionsnedsättning far illa (öppnar unt.se i nytt fönster)