I vårens budget för 2023 föreslår regeringen att satsa 27,5 miljoner på stärkt stöd och kompetensutveckling för att förbättra utbildningen för elever med exempelvis autism och adhd.

Regeringen föreslår att pengarna ska fördelas så här:

  • 20 miljoner kronor för riktade statsbidrag som kan användas för att skapa anpassade lärmiljöer med färre elever och hög personaltäthet i grundskolan eller gymnasieskolan.
  • 2,5 miljoner kronor ska gå till Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) för att myndigheten ska nå ut bredare med deras stödinsatser och material inom NPF-området till skolhuvudmän.
  • 5 miljoner kronor för att Skolverket och SPSM ska ta fram kompetensutveckling inom specialpedagogik, bland annat om hur utbildningen kan anpassas för barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, npf.

Särskilda undervisningsgrupper måste ske med barnet bästa i fokus

– Autism Sverige välkomnar satsningar på att anpassa lärmiljöer. Vi vet att resursskolor och särskilda undervisningsgrupper för en del elever med autism är helt avgörande för att få en fungerande skolgång. Samtidigt vill vi trycka på hur avgörande det är att dessa placeringar görs med barnets bästa i fokus efter gedigen specialpedagogisk utredning, inte för att lösa skolans organisatoriska behov, säger Minna Nyman Sabbadini, intressepolitisk utredare vid Autism Sverige.

Behövs mer autismvänliga lärmiljöer i alla skolor

– Vi vill samtidigt lyfta behovet av att skapa mer autismvänliga lärmiljöer i alla skolor och förbättra det inkluderande stödet som elever i behov har rätt till. Att inkluderingstanken har gått för långt håller vi inte med om, däremot har den inte gjorts på rätt sätt. Sverige har också fått kritik från FN:s barnrättskommitté för att vi inte lyckas med att erbjuda inkluderande särskilt stöd i vanliga och anpassade skolan.

För att skapa en likvärdig skola där alla kan utvecklas så långt som möjligt tror Autism Sverige det behövs ökad statlig styrning och stöd. Förbundet var därför kritisk till att nuvarande regering i budgeten hösten 2022 strök finansieringen för Skolverkets och Specialpedagogiska skolmyndighetens, SPSM, pågående regeringsuppdrag att genomföra kvalitetsdialoger med alla skolhuvudmännen.

– Vi vill snarare se ett förstärkt uppdrag kring kvalitetsdialogerna och göra det obligatoriskt för skolhuvudmän att medverka i dem för att få verktyg att skapa en tillgänglig lär- och skolmiljö. Det ska inte bero på var du bor eller vilken skola du går i, säger Minna.

Läs regeringens pressmeddelande (öppnar regeringen.se i nytt fönster)

Skolforskare kritiska till riktat statsbidrag

Ett stort antal skolforskare riktade redan våren 2022 kritik mot det riktade statsbidraget för anpassade lärmiljöer. De menade att det riskerar att bidra till ökad segregation och saknar stöd i forskning. 

Läs skolforskarnas debattartikel från maj 2022 i Dagens arena (öppnar dagensarena.se i nytt fönster)