Under år 2020 har vi bidragit till fyra förändringar:

1. Ändrade kursplaner och kunskapskrav i skolan
2. Kunskap om autism i lärarutbildningen
3. Utredning av omvårdnadsbidraget
4. Kompetenslyft för personal på LSS-bostäder.


Läs mer i vår verksamhetsberättelse för 2020 här