Sömnsvårigheter är vanligt vid autism och en del blir därför hjälpta av melatonin som är ett kroppseget sömnhormon. Läkemedlet Melatonin AGB har kunnat förskrivas av läkare inom högkostnadsskyddet, vilket innebär att patienten betalar högst 2 350 kronor under en ettårsperiod.   

När nu Melatonin AGB gått från så kallad lagerberedning till ett godkänt läkemedel hos Läkemedelsverket begränsas vilka grupper som kan få subventionering. Från och med maj i år kommer det bara gälla vuxna patienter med jetlag eller barn med adhd i åldern 6-17 år.

Läkare kan fortfarande skriva ut läkemedlet även för person med autism med sömnsvårigheter, om de har stöd för sitt beslut. Men eftersom förskrivningen inte längre omfattas av högkostnadsskyddet får patienten betala fullt pris. 

- Vi anser att de som blir hjälpta av melatonin vid sömnbrist ska kunna få det förskrivet inom högkostnadsskyddet och vi fortsätter bevaka frågan, säger Hanna Bastrup, intressepolitisk utredare vid Autism- och Aspergerförbundet . 
 

Vad innebär det att ett läkemedel går från lagerberedning till att godkännas?  

Anledningen till att alla patienter har kunnat få Melatonin AGB subventionerat tidigare är att det varit inom en så kallad lagerberedning i drygt tio år. Under den tiden har läkemedlet kunnat förskrivas för sömnstörningar vid till exempel adhd, autism och hos äldre.   

En lagerberedning är ett specialanpassat läkemedel som tillverkas när det inte finns ett godkänt läkemedel. Lagerberedningar ingår i stort sett alltid i högkostnadsskyddet. Lagerberedningar har inte heller specifika användningsområden. Till exempel att det bara används för en viss åldersgrupp, utan den enskilde läkaren gör en bedömning om patienten ska få lagerberedningen.   

När nu Melatonin AGB blivit ett godkänt läkemedel hos Läkemedelsverket måste lagerberedningen avregistreras. Ett läkemedel kan inte vara registrerat och ingå i en lagerberedning samtidigt. 

Företaget som marknadsför Melatonin AGB har inte ansökt om att läkemedlet ska subventioneras för gruppen med autism. Bakgrunden till det är att det vetenskapliga underlaget samt patientstudierna inte var tillräckliga utifrån rådande regelverk. Tandvårds- och Läkemedelförmånsverkets, TLV, kan endast fatta beslut för det användningsområde som företaget ansökt om. 

Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverkets nyhet om beslutet

Finns det någon annan melatonin-medicin inom högkostnadsskyddet?   

Det finns fler företag som tillverkar melatonin. På Tandvårds- och Läkemedelförmånsverkets, TLV:s webbplats finns en beslutsdatabas.

Via denna länk har en  sökning på substansen melatonin gjorts i beslutsdatabasen och sökresultatet visar en listning av alla beslut som TLV fattat.

På sida två i sökresultatet kan du se två produkter: Melatonin APL och Melatonin Unimedic. Dessa är flytande lagerberedningar som ingår i högkostnadsskyddet enligt principen för lagerberedningar. Det finns inga andra läkemedel med melatonin som ingår i högkostnadsskyddet. För frågor om specifika läkemedel behöver du vända dig till din läkare.