Autism- och Aspergerförbundet har lämnat sitt remissvar gällande utredningen Rätt och lätt - ett förbättrat regelverk för VAB (SOU 2022:31).

Syftet med översynen har varit att modernisera och förenkla regelverket samt göra det mer lättöverskådligt. Utredningen föreslår bland annat att fler situationer än i dag ska ge rätt till tillfällig föräldrapenning, till exempel vid:

  • Deltagande i utbildning gällande barnets funktionsnedsättning eller sjukdomstillstånd.
  • Följa med barnet på besök i hälso- och sjukvården.
  • Deltagande i möten med skola gällande barnets sjukdom eller funktionsnedsättning,
  • Medverkan i utredning hos socialtjänsten och vid vissa besök hos tandvården.
  • Möte med en verksamhet enligt skollagen som barnet deltar i, om mötet är föranlett av barnets sjukdom eller funktionsnedsättning.

Förbundet om utredningens förslag

Förbundet anser att flera av utredningens förslag är bra.

– För alla barn, men särskilt för barn med funktionsnedsättning som till exempel autism, är förälderns närvaro vid besök inom hälso- och sjukvården avgörande. Föräldern kan behöva kunna få diskutera med barnets läkare eller annan vårdpersonal, ta del i barnets behandling samt få instruktioner kring läkemedel och så vidare, säger Maria Sivall, förbundsjurist.

Det är också positivt att utredningen föreslår att förälderns ska kunna få tillfällig föräldrapenning för att följa med, förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador i munnen hos ett barn.

– Det är också mycket välkommet att utredningen föreslår att förälderns medverkan vid socialtjänstens utredning av barns behov av hjälp och stöd föreslås ge tillfällig föräldrapenning. Det nuvarande regelverket som saknar denna grund för ersättning och tillhörande rätt till ledighet har lett till problem för både föräldrar och barn som för socialtjänsten, säger Maria.

Förbundet remissvar finns här