Aktuellt
Barn lutar huvudet mot sin hand och verkar trött

Kunskap krävs för att vända långvarig frånvaro hos elever med autism

Pressmeddelande: Vart femte barn med autism är frånvarande 40 dagar eller längre under ett läsår på grund av brist på anpassningar och stöd i skolan, visar Skolenkäten 2022.

Vart femte barn med autism är frånvarande 40 dagar eller längre under ett läsår på grund av brist på anpassningar och stöd i skolan - en fördubbling jämfört med 2016, visar Skolenkäten 2022 från Autism- och Aspergerförbundet. Dessutom uppger mer än hälften att skolan saknar en plan för elevens återgång till skolan efter långvarig frånvaro.

– Det är beklämmande att så många skolor fortfarande brister i att förebygga frånvaro genom att ge elever med autism rätt anpassningar. Att skolor dessutom saknar en plan för återgång till skolan efter långvarig frånvaro är ett svek mot dessa elevers rätt till skolgång, säger Gunilla Sundblad, förbundssekreterare Autism- och Aspergerförbundet.

I Sverige beräknas 23 000 skolbarn ha autism. För dessa elever består en skoldag av ett myller av sinnesintryck och krav på socialt samspel som ofta är överväldigande. I vår skolenkät lyfts framförallt dessa orsaker till elevens frånvaro: bristande stöd under skoldagen, brister i anpassning av skolmiljön och att skolpersonalen har för låg kunskap om autism.

– Elever med autism behöver anpassningar under hela skoldagen, även raster och i skolmatsalen. Kunskap om hur vi skapar en skola som passar även elever med autism finns att tillgå hos exempelvis Specialpedagogiska skolmyndigheten. Nu är det dags för Sveriges skolpolitiker att agera så skolans personal får rätt förutsättningar att skapa en skola som även passar för elever med autism, säger Gunilla Sundblad.

Skolenkäten 2022 har genomförts tillsammans med Novus. 

2022-08-17

Läs hela pressmeddelandet som innehåller råd till skolpersonal här

Läs hela rapporten från Skolenkäten 2022

Publicerad den 19 augusti 2022