– Jag är mycket hedrad och ser fram emot en gemensam resa med medlemmar, distrikt och förbundet med dess kansli. Jag, tillsammans med styrelsen, kommer arbeta för att ena förbund och distrikt där en gemensam plan tar oss in i framtiden. Ledarskapet måste flyttas ut från styrelserummet och komma ut till medlemmar och distrikt. Det ska kommuniceras tydligt så att vi tillsammans förstår hur betydelsefulla vi är för varandra. Jag vill arbeta för att vi ska upplevas genuina, pålitliga och trovärdiga, säger Camilla.

Camilla Rosenberg är högskoleutbildad inom social omsorg vid Mälardalens högskola (numera universitet) och sitter som ordförande för Autism- och Aspergerföreningen i Västmanland. Hon har även haft olika chefsbefattningar, främst inom kommun och har en bred erfarenhet av civilsamhällesorganisationer, ideell och idéburen verksamhet. Camilla efterträder tidigare förbundsordförande Ulla Adolfsson.

Vidare på riksmötet som ägde rum den 21 september fattades beslut om att förbundet byter namn till Autism Sverige.

Genom att byta namn till Autism Sverige tydliggörs vilka vi är och vad vi arbetar för. Vi tror att vårt nya namn ska hjälpa oss att fortsatt vara en relevant aktör och röst i samhällsdebatten för att uppnå vår vision om ett samhälle där alla kan delta, där personer med autism möts med respekt och har bra livskvalitet genom hela livet, säger förbundssekreterare Gunilla Sundblad.